Reglement 2018

                    "Panneke vol Broechem"

Wedstrijd reglement 2018

1. Men dient 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven zijn in de kantine of telefonisch.

2.De deelnemers mogen zich 30 min voor de wedstrijd en 10 min voor het begin van de volgende reeks zich naar de visplaats begeven.

3. Tijdens de rust moet men zijn visplaats verlaten,enkel voor controle van zijn gewicht mag men blijven staan,niet voor herstellingen te doen.

4. Alle deelnemende vissers mogen geholpen worden indien nodig is, men mag niet aan de hengel komen of de vis wordt direct terug gezet.

5. Men is verplicht 2 verzwaarde leefnetten zelf bij te hebben van minsten 1.5 meter lang.

6. Er mag Max 15 kg per leefnet zitten overgewicht word niet gewogen, enkel als de club niet gaat wegen tijdens de pauze dan krijg je het gewicht in u leefnet, een 3 de leefnet kan men altijd verkrijgen van de club, het is verboden vis over te laden in ander leefnet.

7. Men vis altijd recht voor zich uit, enkel in de hoeken mag men schuin vissen en men vis nooit over de helft van de vijver, op een kop kiest men één richting en deze word de ganse wedstrijd behouden ( men veranderd niet van richting tijdens de wedstrijd ).

8. Langs de kant mag men aan beide zijden vissen maar men mag Max 1/3 links of rechts vissen en Max 1.5 meter uit de kant.

9. Boven op vissen is ten strengste verboden (dit wil zeggen drijvend vb. korst of zwarte caster's en drijf korrel)

10. Een rek gemonteerd op de lijn is TOEGELATEN maar deze mag er max 2 meter uitkomen en niemand mee hinderen.

11. Nascheppen mag, een vis aan één ander lijn moet men direct terug zetten deze telt niet.

12. Men onthaakt in één eigen emmer gevuld met voldoende water, en één potje zout deze moet men nemen in de kantine met zijn plaats nummer op het potje (het potje na de wedstrijd terug bergen A.U.B.).

 

Voeder, aas en duur van de wedstrijd.

1. Voeder ( zie kalender P.V.B.) er is geen beperking op maden, caster's, maïs of voeder.

voor al onze wedstrijden is korrel toegestaan en te verkrijgen ik de kantine.

2. Aas is vrij.

3. Duur van de wedstrijd zie kalender P.V.B..

Fluitsignalen.

1. Lijnen uit het water.

2. Begin van de wedstrijd men mag nu zwaar voederen , daarna enkel nog lichte bij voederen.

3. Nog 5 min voor de pauze men mag terug zwaar voederen.

4. Einde eerste reeks, de vis die men aan de lijn heeft telt nog maar moet 10 na het af fluiten binnen zijn.

5. Nog 10 min voor de volgende reeks men mag zich naar de visplaats begeven.

6. Lijnen uit het water.

7. Begin van de volgende reeks en men mag nu terug zwaar voederen , daarna enkel nog licht bij voederen

8.Nog 5 min men mag nog altijd bij voederen.

9. Einde wedstrijd, de vis die men aan de lijn heeft telt nog maar moet 10 na het af fluiten binnen zijn.

 

Het bestuur.