Beste leden                                                                                                                23 Mei 2018

 
 
De Belgische wet verplicht mij deze mail te versturen voor 25 Mei 2018

U hebt ongetwijfeld al gehoord van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG"), die van kracht wordt op 25 mei 2018. 
 
Dit is beter bekend als GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Om ons te helpen aan de GDPR-toestemmingsvereisten te voldoen, moeten we kunnen bevestigen dat u inhoud van ons wilt blijven ontvangen. 
 
Indien wij dit niet navolgen kan dat onze club honderdduizenden Euros schadevergoeding kosten ! ! ! ! ! 
 
We hopen dat onze inhoud nuttig is voor u. 
 
Wij gebruiken uw gegevens enkel in clubverband. 
 
Dit wil ook zeggen dat uw naam op de wedstrijdbladen, rangschikking enz…..kan voorkomen op de website en Facebook en in onze kantine aan de muur.
 
Buiten de club worden uw gegevens, foto’s , geluid en beeldmateriaal in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
 
Al de persoonlijke gegevens foto’s en dergelijke,  die u aan de club  hebt verschaft bij het lid worden, worden vanaf heden op een veilige plaats bewaard.
 
Op de computer zal uw gegevens versleutelen zodanig dat niemand ze kan lezen, enkel de bevoegde personen.
 
Indien u dit allemaal niet meer wenst moet u ons zelf op de hoogte brengen ! ! ! 
 
Het gevolg is dat uw naam nergens nog kan voorkomen op wedstrijdbladen, boeken, website en Facebook en onze computer.
 
Ook niet in onze kantine want dit wordt beschouwd als een openbare plaats.
 
U kan dan ook niet meer genoteerd worden in de rangschikking en dergelijke.
 
 
Dus kort samengevat:
 
Als u niets wil veranderd zien hoeft u niets de doen en bent u akkoord met de huidige toestand.
 
Anders moet u ons verwittigen dat wij van u geen gegevens meer mogen gebruiken.
 
vriendelijke groeten 
 
charly
 
Ps: denk er aan:
 
Vanaf 25 Mei mag u zelf geen fotos,uitslagen en dergelijke van de club zelf op Facebook zetten ! ! ! ! ! ! ! ! !